Een goed team verzet bergen

Inhoud

Deze opleiding bestaat uit 3 modules. Elke module kan los van elkaar georganiseerd worden, of als 1 traject, vaak gespreid in de tijd, worden aangeboden. De laatste module richt zich specifiek naar leidinggevenden van een team, en sluit inhoudelijk aan op de eerste 2 modules.

Module 1: Werken aan teams – basisoriëntering
Het belang van teams en bijgevolg van goed teamwork neemt steeds toe. Om succesvol te blijven moeten kennis, vaardigheden, ervaringen … van een brede groep mensen samengebracht en gebundeld worden! Teambegeleiders maar ook teamleden moeten dan ook verschillende vaardigheden ontwikkelen opdat ze goed in een team zouden functioneren.

Module 2: Werken aan teams – teamontwikkeling
Een team onderschat vaak de noodzaak van teamontwikkeling. Als er goed samengewerkt wordt kan iedereen zich concentreren op zijn taak. Als er geen goede verstandhouding opgebouwd wordt, zal veel tijd verloren gaan in eindeloze discussies.

Module 3: leidinggeven aan een team
Elk goed draaiend team heeft een teamleider die richting geeft, taken verdeelt, motiveert en aanstuurt. Om als teamleider je team op een correcte en succesvolle manier te begeleiden, heb je een aantal basisvaardigheden nodig.

Doelgroep

Een bestaand team dat zichzelf verder wil ontwikkelen.

Praktisch

Deze opleiding wordt idealiter binnen de context van 1 bedrijf georganiseerd. Neem contact met ons op voor verdere informatie.

Gerelateerde opleidingen

Duurzaam samenwerken

Je wil in je team de samenwerking en de duurzaamheid ervan verbeteren. Dit kan door inzicht en zicht te krijgen op je eigen gedrag en dat van je collega's/medewerkers.