Klantgericht handelen

Inhoud

Klantgerichte organisaties bieden hun klanten net altijd dat ietsje meer dan wat de klant verwacht. Blije, enthousiaste medewerkers, maken ook blije, enthousiaste klanten.

Vaak wordt er met de termen klantvriendelijkheid en klantgerichtheid hetzelfde bedoeld, maar beide benamingen hebben wel degelijk een andere betekenis. Klantvriendelijk zijn, gaat over de manier waarop je omgaat met klanten, waarop je klanten welkom heet. Klantgerichtheid gaat een stapje verder: u gaat mee nadenken met de klant en u voelt zich betrokken om de klant verder te helpen ook al is dit niet uw verantwoordelijkheid. Hierbij gaat u altijd op een klantvriendelijke manier tewerk.

Belangrijke kenmerken van klantgerichte medewerkers zijn enthousiasme, luisterbereidheid en gepast kunnen omgaan met lastige klantsituaties. Zij geven hun klanten oprechte aandacht. In dit korte opleidingstraject leren deelnemers hoe ze, naast klantvriendelijk omgaan met klanten, ook klantgericht te werk kunnen gaan. Ze zoomen in op wat klantgerichtheid is, oefenen de nodige vaardigheden in aan de hand van een quiz, groepsdiscussies, innovatierondes, persoonlijk inzicht en rollenspelen. Hierbij wordt steeds vertrokken vanuit de reële werksituatie en -omgeving van de deelnemer.

Op het einde van de dag gaan zij naar huis met zowel persoonlijke tips en tricks als met verbeterpunten voor hun werkomgeving.

Als aanvulling op de opleiding 'Klantgericht handelen' kan een extra opleidingsdag rond het thema 'Beter communiceren met klanten' mogelijks interessant zijn voor u.

Doelgroep

Iedereen die graag klantgerichter aan de slag wil.

Leervorm

Na een online voorbereiding (korte e-learning die vanop afstand wordt afgelegd) komen de deelnemers tijdens de opleidingsdag terecht in een spelomgeving waarbij simulaties en inzichtsoefeningen elkaar afwisselen. De groep wordt ingedeeld in teams die ieder voor zich ijveren voor de titel van 'het meest klantgerichte team'. De teams geven o.a. antwoord op vragen en stellingen zoals 'Ik hoef niet altijd bereikbaar te zijn' en 'Vragen naar wat klanten van onze organisatie/afdeling vinden, is vragen om problemen'.

Theoretische onderbouw en modellen worden tijdens de sessie aangereikt als handvaten zodat de deelnemers meer inzicht krijgen in het eigen gedrag en het eigen kunnen, en in het gedrag van klanten.

Praktisch

Deze opleiding wordt op maat van organisaties georganiseerd. Contacteer ons voor meer informatie.

Gerelateerde opleidingen