La Belle Maison

La Belle Maison is het snelst groeiend dienstenchequebedrijf van Antwerpen. 'En we blijven continu nieuwe poetshulpen aanwerven' geeft Geert Vissers, zaakvoerder van het bedrijf, aan.

Waar ze tot 3 jaar geleden met een 3-tal bedienden en 380 poetshulpen werkten, hebben ze vandaag 11 bedienden en meer dan 700 poetshulpen in dienst. De groei van het bedrijf is een logisch gevolg van de totaalservice die ze bieden aan de poetshulpen. Iedere poetshulp krijgt een doorgedreven opleiding en een persoonlijke begeleiding bij het opmaken van hun werkplanning. Anders dan bij andere dienstenchequebedrijven zijn zij ook een sociaal helpend opvangnet voor alle medewerkers met 78 verschillende nationaliteiten.

Geert Vissers: 'Dat maakt dat heel wat poetshulpen spontaan bij ons solliciteren en dat zij zeer loyaal zijn. En dat is dan weer een pluspunt voor onze klanten, aangezien ook zij een lange termijn relatie willen opbouwen met hun poetshulp.'

De sterke groei van de organisatie brengt uiteraard ook uitdagingen met zich mee. De planning en de serviceverlening die zij dagelijks waarmaken vraagt heel wat inspanning van de bedienden. Om ook hen geëngageerd en gemotiveerd te houden, nam La Belle Maison Els Minner van De Opleidingscoach onder de arm. De Opleidingscoach biedt ondersteuning bij het opmaken van een goed opleidingsplan, waarbij vertrokken wordt van de doelstellingen van het bedrijf en de individuele noden van de medewerkers.

Els Minner: 'Heel wat bedrijven die zo snel groeien, hebben te kampen met 'groeipijnen'. Ze hebben heel veel klanten, vaak heel wat nieuwe medewerkers, maar de snelheid en de kwaliteit van de dienstverlening moet kunnen behouden worden. Bij La Belle Maison willen we dit realiseren door een geïntegreerd opleidingsbeleid op te zetten.'

In samenspraak met de bedienden werd er een opleidings- en ontwikkelingstraject opgestart waarbij hun persoonlijk 'goed-in-mijn-vel-gevoel' centraal staat. Alle individuele opleidingsbehoeften werden in kaart gebracht, er wordt een La Belle Maison-academie opgezet, de structuur en manier van werken wordt onder de loep genomen en er wordt een evaluatieproces op poten gezet.

We willen niet alleen een perfecte match tussen onze klanten en onze poetshulpen, we willen ook onze consulenten op kantoor een blijvende match met het bedrijf laten behouden. Geert Vissers – zaakvoerder

La Belle Maison ziet haar medewerkers echt als een 'menselijk kapitaal'. Daarom zetten zij ook hard in op competentieontwikkeling. Els Minner: 'Opleidingen 'an sich' bieden soms een oplossing, maar een meer doorgedreven aanpak waarbij alle elementen die een invloed uitoefenen op de ontwikkeling en het engagement van medewerkers, onder de loep worden genomen, is veel efficiënter en meer renderend voor het bedrijf.'