Omgaan met verbale/fysieke agressie

Inhoud

MODULE 1 : OMGAAN MET VERBALE AGRESSIE

De eerste module omvat een beperkte theoretische benadering en vooral een praktische benadering rondom verbale agressie.

 
       
 • Reële voorbeelden worden besproken en gebruikt als werkcase.
 •     
 • Situaties uit het dagdagelijks leven worden geanalyseerd en ontleed.
 •      
 • Wat is agressie, hoe werkt het, hoe herkennen we het?
 •      
 • universele aanpak op alle soorten agressie.
 •      
 • Werking van emoties : ze leren meten en controleren.
 •      
 • Eigen reacties en gewoontes bij verbale agressie worden geanalyseerd.
 •      
 • Omgaan met andere culturen.
 •      
 • Zelfbeheersing ontwikkelen.
 •      
 • Oorzaken van agressie en hoe ze voorkomen.
 •      
 • Hoe agressie kalmeren en niet te laten escaleren.
 •      
 • Praktijkgerichte en interactieve oefeningen.
 •  
 

Deze training kadert volledig in de Welzijnswet van 04 augustus 1996 en het recent verschenen KB van 10 april 2014, omtrent de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en is vooral gericht op het psychologisch karakter van verbale agressie.

MODULE 2: OMGAAN MET FYSIEKE AGRESSIE

Bij fysieke agressie is het de bedoeling dat u de situatie meester blijft en vooral dat u zelf niet gekwetst raakt.

Deze module is 100% praktisch gericht waarin het verhogen van de assertiviteit, de zelfzekerheid en het actieve ontsnappingsaspect gecombineerd worden.

U leert verschillende automatismen aan om met 'simpele' reflexen en bewegingen te ontsnappen aan haargreep, vuistslag, vastgenomen worden, duwen en trekken, vastnemen polsen, voetstampen, enz...

Er wordt ook gewerkt aan het psychologisch aspect van angst, verlamming, houding, lichaamsuitstraling, reactie, oogcontact, stemgebruik, enz… die kan ontstaan bij verbale en/of fysieke agressie.

 De inhoud van deze module is altijd aangepast aan de sector, de functies en/of de werkomgeving van de deelnemers.

Doelgroep

Iedereen die wil werken aan zijn/haar vaardigheden om op een gepaste manier te leren omgaan met agressieve klanten.

Leervorm

De deelnemers krijgen concrete tips i.v.m. lichaamstaal, communicatie, lichaamshouding en werkomgeving. In beide modules wordt actief geoefend op onverwachte situaties en agressieve gedragingen.

Praktisch

Deze opleiding wordt op maat van uw organisatie ingepland. Contacteer ons voor meer informatie.

De investering voor deze opleiding bedraagt: 295 euro (excl. BTW)

Deze opleiding gaat door op:

 • 20/12/17 - Tour & Taxis - Brussel

Gerelateerde opleidingen