Outsourcing

Administratie & coördinatie op afstand

U kan de registratie van uw opleidingsactiviteiten uitbesteden aan een medewerker van De Opleidingscoach. U doet beroep op onze administratie- & coördinatiedienst als u:

  • opleidingen wil organiseren en registreren (inschrijvingen registreren, uitnodigingen sturen,planningen opmaken, evaluaties laten invullen, evaluaties verwerken,...)
  • een overzicht/historiek wil van alle opleidingen die uw medewerkers jaarlijks volgen
  • het gebruik van opleidingssubsidies wil optimaliseren
  • een structureel evaluatiesysteem wil opzetten voor al uw medewerkers (en de daarbij horende historiek bijhouden)
  • op het einde van het boekjaar een overzicht wenst van alle opleidingsactiviteiten (u ontvangt een aangepast document dat verplicht op te nemen is in de sociale balans)