Projecten bij Securitas Training nv

Securitas Training nv is een erkend opleidingsinstituut voor het aanbieden van security en safety opleidingen. De school organiseert jaarlijks meer dan 800 opleidingen en krijgt 10.000 deelnemers per jaar over de vloer.

Opmaak opleidingsbrochure:

inhoudelijke opmaak van de opleidingsbrochure voor zowel interne als externe klanten. Neem gerust een kijkje in de brochure (Securitas brochure)

Supervisor L&D-team:

Voor het aansturen van het Learning & Development Team koos Securitas Training om een deeltijdse expert van De Opleidingscoach in te schakelen. De supervisor coacht de L&D- consultants bij het maken van behoefteanalyses, het adviseren van interne en externe klanten, het leren kennen van de opleidingsmarkt en het opmaken van offertes (al dan niet in het kader van openbare aanbestedingen). Bovendien werden opleidingstrajecten rond sectorspecifieke thema's en management development opgestart.

Tijdelijke operationele versterking L&D-team:

Securitas koos voor een medewerker van De Opleidingscoach om het L&D-team tijdelijk te versterken. Taken waarin het L&D-team werd ondersteund: de opmaak van voorstellen voor klanten, communicatie (mailing, nieuwsbrief,…), meewerken aan de nieuwe brochure, update presentaties, uitbreiding docentenpool.