Onze visie

Wat wij te bieden hebben op vlak van L&D

De Opleidingscoach onderscheidt zich als L&D partner door het totaalpakket dat we aanbieden. Als u voor ons kiest, kiest u voor een volwaardige "allround" partner die de nodige expertise in huis heeft op vlak van L&D. Wij zijn geen ad hoc opleider of leverancier maar bieden alles wat verband houdt met L&D. Onze belangrijkste diensten: Projectwerk - Outsourcing - Advies - Opleidingen.

Kostenbewust & optimaal opleiden, daar gaan wij voor!

Ons ROK&ROL model: onze visie op leren

Return on learning

Mensen verschillen van elkaar in de manier waarop ze leren. Leren is op te vatten als een proces dat via bewustwording en fasen in bekwaamheid uiteindelijk leidt tot gedragsverandering. Wij geloven er daarom sterk in dat kennis enkel kan verworven en behouden worden d.m.v. meerdere leerinitiatieven. Een klassikale opleiding kan één van deze initiatieven zijn, maar dit is niet voldoende om de geleerde vaardigheden/kennis te verankeren binnen de eigen job of organisatie.

Wanneer we vanuit De Opleidingscoach vorm geven aan een opleidingsaanbod of -plan, houden we rekening met:

 • Hoe mensen en verschillende doelgroepen leren.
 • We doen een grondige behoefteanalyse op vlak van leernoden.
 • We formuleren duidelijke en afgebakende leerdoelstellingen.
 • We houden rekening met het algemeen beleid van de organisatie (missie, visie, doelen, strategie, waarden, kritische competenties,...)
 • We zetten in op de juiste en nieuwe manieren van leren (blended learning, coaching & persoonlijke ontwikkeling, werkplekleren, interactieve werkvormen,...)
 • We maken gebruik van de juiste instrumenten/tools en leervormen met als doel de verhoging van het leerrendement en de transfer.
 • ...

Return on knowledge

Bovendien hebben we in onze kenniseconomie te maken met een overvloed aan kennis en informatie. Het is als organisatie belangrijk om de eigen kennis goed te beheren en in te zetten op de juiste manier op het juiste moment. Dit kan bv. door een effectief kennisbeheer en een efficiënte kennisflow en -deling.

Vanuit De Opleidingscoach geven we mee vorm aan:

 • Visie op en beleid rond kennismanagement en kennisdeling.
 • Optimaliseren van de informatiehuishouding.
 • Faciliteren van sociaal leren.
 • De inrichting van een kennisvriendelijke (en lerende) organisatie.
 • ...

Stimuleren, faciliteren, evalueren en optimaliseren

Om te komen tot een verhoogd leereffect en een geïntegreerd L&D-beleid is het steeds belangrijk om leren te stimuleren, faciliteren, evalueren en te optimaliseren. De Opleidingscoach is uw sparringpartner in dit alles.